Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας :  ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/1ο: 210-6553163

                                                     ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/3ο: 210-6553165

                                                     Γ'ΣΣ/ΔΠΣΣ: 2310-893170

Ηλετρονικη Διεύθυνση (e-Mail) : gesdendhs(at)army(dot)gr

Για τον περιορισμό της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας οι διευθύνσεις δεν εμφανίζονται στην κανονική τους μορφή. Για να τις μετατρέψετε στην κανονική τους μορφή αντικαταστήστε όπου (at) με το σύμβολο @ και όπου (dot) με το σύμβολο της τελείας .