Διασυμμαχικό μνημείο Πολυκάστρου

    Το Διασυμμαχικό μνημείο ανεγέρθηκε το έτος 1976 σε έκταση ιδιώτη
που παραχώρησε με δωρεά στο ΤΕΘΑ και το έτος 1977 πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια. Αυτό αποτελείται από:

    (1) Μία πεντάπλευρη στήλη επί της οποίας αναγράφεται σε πέντε
γλώσσες η επιγραφή «Στα παιδιά της Γαλλίας, της Μ. Βρετανίας, της Ελλάδας, της
Ιταλίας και της Σερβίας, τα οποία πιστά στις επιταγές των προγόνων τους, αγωνί-
σθηκαν σε αυτά τα μέρη και έπεσαν για την ελευθερία και την παγκόσμια ειρήνη».

    (2) Μία μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των πρώτων προέδρων των
διασυμμαχικών ενώσεων ιδρυτών του μνημείου.

    (3) Τις παρακάτω προτομές των Πρωθυπουργών των πέντε κρατών
που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις:
     (α) Αριστείδη Μπριάντ, Πρωθυπουργού της Γαλλίας.
     (β) Βιτόριο Εμανουέλε, Πρωθυπουργού της Ιταλίας.
     (γ) Ελευθερίου Βενιζέλου, Πρωθυπουργού της Ελλάδας.
     (δ) Νικολά Πάσιτς, Πρωθυπουργού της Σερβίας.
     (ε) Ντέϊβιντ Λόυντ Τζόρτζ, Πρωθυπουργού της Μ. Βρετανίας.

    (4) Την τελευταία Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους διορ-
γανώνεται τελετή από την Ένωση Συμμάχων Πολεμιστών Μακεδονικού Μετώπου
σε συνεργασία με το Δήμο Πολυκάστρου.