Πρόγραμμα Διεξαγωγής Πορείας Τροπαίου

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

(ΧΛΜ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΜΟΝΑΔΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

13  Μαϊ 17

Σ.Ν. Ζέιτενλικ - Σημείο στάσης

35 χλμ.

(7Ω 12΄)

 33 Μ/Κ ΤΑΞ

 

Διανυκτέρευση στην έδρα της 33 Μ/Κ ΤΑΞ 

(Στρδο «ΑΛΕΣΤΑ ΛΟΥΚΑ»)

2

14 Μαϊ 17

Σημείο επανεκκίνησης - χ. Σκρα

35 χλμ.

(7Ω 12΄)

-